Renovatie

Renovatie

Als totaalleverancier voeren wij uiteenlopende renovatiewerkzaamheden uit aan (de installaties van) onder andere buitenbaden, (subtropische) binnenbaden, hot whirlpools en revalidatiebaden. Samen met de klant streven we naar een optimaal resultaat en stellen we een plan van aanpak op. Bijvoorbeeld door de bestaande installatie te automatiseren en het leidingwerk, folie, onderwaterverlichting, afdekking en filterinstallatie te vervangen. Daarbij richten we ons ook op een minimaal energieverbruik. Na onze werkzaamheden is de installatie weer klaar voor de toekomst.