Engineering

Engineering

Bij de aanleg van een installatie hoort ook het uitwerken, tekenen en berekenen van installaties. Dit doen we in eigen beheer. Bij de uitwerking wordt rekening gehouden met de specifieke wensen van de klant binnen de kaders van de wettelijke regelgeving. 

  • Schakelkasten
  • 2D tekeningen
  • 3D modellen (BIM)