Doorgaans wordt in zwembaden chloor gebruikt om te kunnen voldoen aan de verplichte hoeveelheid desinfectant in het zwemwater. Chloor heeft veel voordelen, het desinfecterend vermogen is hoog en het heeft een z.g. bufferende werking. De nadelen zijn echter ook talrijk, zo is transport en verwerking niet zonder risico's voor uw medewerkers, klanten en omwonenden.

Een zeer goed alternatief voor de traditionele methode is zoutelektrolyse. Eenvoudig gesteld wordt ter plaatse uit zout, natriumhypochloriet geproduceerd. De elektrolyseapparatuur is reeds op diverse plaatsen (in binnen- en buitenland) toegepast en gebruikers zijn zeer enthousiast.

Polypla B.V.
Karreweg Noord 57
Postbus 7816
5995 ZG Kessel (L)
Tel. (077) 4622020
Fax (077) 4621220
info@polypla.nl

Enkele voordelen

Bij zoutelektrolyse wordt zout als grondstof gebruikt. De te gebruiken hoeveelheid is echter gering zodat u relatief weinig grondstof nodig heeft. Tevens is het verbruik van PH - correctiemiddel lager. Door het relatief geringe gebruik van chloor en PH correctiemiddel verbeteren de atmosferische omstandigheden in de accommodatie aanmerkelijk.

Lagere personeelskosten door geringe frequentie van levering en beperkte lostijd, alsmede risico's hieraan verbonden

U beschikt over een constante (lage) voorraad chloor, fluctuatie van voorraad is beperkt hetgeen de bedrijfszekerheid vergroot en gevolgen van een eventuele calamiteit beperkt.

Zoutelektrolyse sluit, vanuit milieu-oogpunt, aan bij de wens te zoeken naar een alternatief voor het gebruik van traditioneel chloor.

Vamil

Bij aanschaf van de installatie is het veelal mogelijk gebruik te maken van de VAMIL regeling (gezien de vele milieutechnische voordelen van zoutelektrolyse). Alle informatie over deze regeling is terug te vinden op de website van het ministerie van VROM, www.vrom.nl. Door deze regeling kunt u de betaling van inkomsten- of vennootschapsbelasting uitstellen door het fiscaal vrij (willekeurig) afschrijven van milieuinvesteringen.

Lease

U kunt een OSEC-NT zoutelektrolyse installatie nu ook leasen. Na afloop van de lease periode staat het u vrij de installatie - tegen gunstige voorwaarden - over te nemen. Tijdens de lease periode onderhouden wij uw installatie volledig zodat een optimale werking gewaarborgd blijft.